Klippark

klippdocka klippdockor

Nostalgiska klippdockor

  • Retro, Vintage, & Shabby Chic

Klippdockor har funnits sedan 17 talet eller tidigare. På tidigt 1800-tal var Samuel Fuller en stor utgivare av klippdockor. De trycktes från början som litografier, vilka färglades för hand. Dessa var utgivna i begränsat antal och var ej alla förunnade De kostade en del, spec. när de skulle handkoloreras.

Efter 1830 talet så började man trycka färg litografier, vilka blev billigare att framställa. Det var dock ett tidsödande arbete, och man fick göra allt för hand. Dagens offset-tryck kan däremot "spotta" fram upp till 20000 ark i timman!

De gamla färglitografier som gjordes fick även en stor färgmättnad, som man sällan ser idag.

Dagens massframställning är därför svårt att jämföra med de som trycktes förr.

Klippdocka att klippa ut, eller att bara samla,

- för ung, och gammal

 

 

 

 

 

 

klippdockor
Riddarborg
Modellark