klippdocka

klippdocka klippdockor

Nostalgiska klippdockor

  • Retro, Vintage, & Shabby Chic

klippdocka att klippa ut, eller att bara samla,

klippdockor för ung, och gammal

 

 

 

 

 

 

Dagens klippdockor härstammar långt tillbaka i tiden.

Man har funnit klippdockor från 1700 talet, men inte förrän på tidigt 1800-tal trycktes mer fabriksmässigt.

Joseph Fuller, London, publiserade klippdockor redan på tidigt 1800tal. Fuller tryckte även andra litografiska tryck och ramar.

 

Klippdockor trycktes från början som litografier, vilka färglades för hand. Dessa var utgivna i begränsat antal och var ej alla förunnade då de kostade en del, spec. när de skulle handkoloreras.

På 1830 talet så började man trycka färg litografier, vilka blev billigare att framställa. Det var dock ett tidsödande arbete, och man fick göra allt för hand. De gamla färglitografier kännetecknades av dess stora färgmättnad, - något som man sällan ser idag.

Dagens tryck av klippdockor gjörs i offset-tryck kan däremot "spotta" fram upp till 20000 ark i timman! Dagens massframställning är därför svårt att jämföra med de som trycktes förr.

 

Övriga motiv, som i början framställas som färg-litografier, kunde vara modell-ark i form av t.ex. teater, modell-hus,väderkvarnar, transport-fordon, brandsprutor, m.m.

Klippark med uppställnings-bilder var vanligt. Det kunde vara personer i olika sociala situationer med diverse rekvisita, som klipptes ut och användes för att leka med eller bara ställa upp på ett bord eller hylla. Nedtill (oftast) på figuren fanns en streckad linje, som skulle vikas 90 grader bakåt och sedan kunde man ställa upp figuren.

 

I Tyskland fanns de flesta färglitograferna i världen, och där fanns en majoritet av dessa i och kring Berlin.

En av många kända tyska tillverkare av pappersteatrar och tillhörande dekorer var på 1850-tal var firma Eduard Stange, Neue Schönhauser Strasse 5 i Berlin. Där tillverkades även guldbårder i papper och övriga ”Lyx-pappersartiklar”. Firman E.Stange övertogs 1860 av litografen Eduard Büttner och Carl Hellriegel. De arbetade tillsammans i 10 år och 1870 gick de skilda vägar. På 1870talet fortsatte de båda att tillverka pappersteatrar var för sig. Båda började även att trycka fantastiska ark med bokmärken. Färglitografiska blad som dessutom var präglade (relief), lackade och utstansade.

En hel del av Büttners och Hellriegels bokmärkesark var även tillverkade som s.k. uppställningsbilder. Motiven på dessa kunde vara bondgårdens djur, cirkus, soldater,m.m. Büttner tryckte 1872 sina sista ark med motiv från Tysk-Franska kriget. Även scener från de olika världs-delarna förekom på speciellt Carl Hellriegels motiv. Fabrik Eduard Büttner & Co blev (fr.1895) även känd som utgivare av spelkort under namnet Berliner Spielkartenfabrik. Firman E.Büttner köps 1908 upp av Stralsunder Spielkartenfabrik. Några klippdockor från E.Büttner har vi dock ej funnit.

 

Det har funnits oändligt många utgivare och tillverkare av litografiska tryck, och vi har endast nämnt några få exempel.

I modern tid så har det publiserats mängder av klippdockor i våra vanligaste veckotidningar, vilket har varit ett populärt och billigt sätt att tillskansa sig klipparken. Många gånger har det varit kända filmstjärnor, artister, sångare m.m. som har avbildats med alla tänkbara klädesplagg, accesoarer, och övrig rekvisita. Dessa ”tidningsklipp” har av naturliga skäl dålig papperskvalitet, vilka kan fodras med pappskiva på baksidan. Äldre klippdocks-ark som köptes i tobaks-affären på 40-60talet var vanligen tryckta på tjock papp, vilket var till fördel, även om de kostade något.

De klippdocksark, som vi säljer i vår web-shop, har tjockare papper än tidnings-kvalitet.

 

Du är välkommen til vår butik genom att klicka på den stora knappen på denna sida: ”till Butiken”

 

Där kan du finna den klippdocka som passar dig bäst. Du finner allt från liten klippdocka till stor klippdocka

Klippdocka som flicka, eller klippdocka som pojke.....

Klippdockor
klippdocka